Belangrijke informatie voor onze bezoekers

 
Postadres
James Wattstraat 22A
8912 AS Leeuwarden
 
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: iwearfashion
Email: info@iwearfashion.nl

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan iwearfashion.nl . Dat kan zijn om je te informeren over iwearfashion. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. iwearfashion.nl zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Indien iwearfashion jouw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij zullen je in dat geval informeren over de wijzigingen en je de kans bieden jouw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen. Je kan contact met ons opnemen via ons emailadres: info@iwearfashion.nl of via het hierboven vermelde adres.

Gebruik Website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • Jouw e-mailadres als je account aanmaakt op deze website
  • De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om:

  • De inhoud van onze website te verbeteren;
  • Het aantal bezoeken op onze website te kunnen vaststellen.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site kunnen we gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek: om je voorkeuren te registreren; om informatie sessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw fashionkast, wens lijst, reacties en andere gebruikers toevoegingen; om jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij jouw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden; om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op Internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact met ons opnemen via onze contact pagina